Với quy mô của Live Show Nokia X này, diễn ra tại nơi đông người qua lại, giao thông phức tạp. Cũng là nơi trung tâm hoạt động kinh tế xã hội của thành phố vinh. chương trình phải được bảo vệ, bảo đảm an ninh, an toàn. Tránh các phần tử xấu, phá hoại và khủng bố. Để cho hoạt động được diễn ra tốt đẹp, nhà lãnh đạo của Nokia X đã tìm đến công ty bảo vệ hoa sen chúng tôi với sự tin tưởng tuyệt đối để Bảo vệ hoa sen bảo đảm an toàn cho Live Show Nokia X . Đã đề ra phương án tốt nhất, tối ưu nhất bảo vệ cho sản phẩm và an ninh trật tự tại buổi ra mắt.
Hơn 50 lực lượng cơ động của bảo vệ Hoa Sen đã được huy động để đảm bảo an ninh, an toàn cho buỗi lễ ra mắt sản phẩm Nokia X tại thành phố vinh.
Bảo vệ liveshow nokia x tại thành phố vinh

Bảo vệ hoa sen bảo đảm an toàn cho Live Show Nokia X

Nhận được sự chỉ đạo của tổng Công ty bảo vệ Hoa Sen và tầm quan trọng của mục tiêu Bảo vệ liveshow nokia x tại thành phố vinh. Bảo vệ hoa sen đã điều đội cơ động chuyên nghiệp, chất lượng nhất và được trang bị đầy đủ vũ khí chuyên dụng để phục vụ bảo đảm an ninh cho buổi ra mắt này.
 Bảo vệ liveshow nokia x tại thành phố vinh
Bảo vệ hoa sen bảo đảm an toàn cho Live Show Nokia X 
Buổi ra mắt sản phẩm đã thành công tốt đẹp, lãnh đạo tổng công ty bảo vệ hoa sen có lời khen và động viên với anh em đội cơ động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là Bảo vệ hoa sen bảo đảm an toàn cho Live Show Nokia X . Đồng thời cũng cảm ơn tới quý khách hàng Nokia X đã tin tưởng và hợp tác với công ty chúng tôi.