Khác biệt về nhân lực:

Ngại thay đổi nơi làm việc, xa nhà, không có phương tiện đi l

àm, không có nơi trọ, không phụ giúp được công việc khi l

àm xa gia đình… Những yếu tố này đã được LTS tính đến trong công tác bố trí sắp xếp nhân sự cho từng mục tiêu, từng địa phương. Tuỳ từng loại hình dịch vụ, địa bàn, tính chất mục tiêu mà cung cấp cho khách hàng nhân lực thoả điều kiện công việc, đảm bảo thoả mãn được mong muốn của nhân viên từ đó tạo lên chất lượng dịch vụ được tốt nhất. Mặt khác, nhân lực tại địa phương còn phù hợp với văn hoá vùng miền dễ dàng trong công tác và có thể huy động, hỗ trợ kịp thời trong các tình huống khẩn cấp.

Trong xã hội thường có câu: “tiền nào của nấy” (Anh trả tôi 5$ tôi làm ở mức 5$) Nhưng ở KHS Cho dù với bất cứ giá dịch vụ nào nhân viên bảo vệ của LTS cũng làm hết sức mình để phục vụ khách hàng.

Khác biệt về nghiệp vụ:

Để tồn tại, một số đơn vị DVBV cung cấp với bất cứ giá nào. Để giảm giá họ cắt giảm nhiều tiêu chuẩn, không cần đào tạo, không cần giám sát, hỗ trợ để bù đắp. Ở KHS toàn bộ n

hân viên đều phải qua các bước tuyển chọn kỹ cà

ng, huấn luyện bài bản, thực hành qui trình tác nhiệp thực tế tại mục tiêu, được hỗ trợ, giám sát trong suốt thời gian làm việc

Hầu hết các nhân viên bảo vệ ở các đơn vị khác nếu đã qua đào tạo cũng chỉ được đào tạo cơ bản sau đó được phân công công tác ngay. Với LTS ngoài đào tạo cơ bản, kỹ năng phục vụ khách hàng còn phải được huấn luyện về qui trình, yêu cầu tiêu chuẩn công việc các kỹ năng sử dụng máy móc, công nghệ của từng loại hình mục tiêu đó.

Khác biệt về quản lý:

LTS luôn tuân thủ mô hình quản lý 1/7 cho mỗi cấp độ.
Hệ thống đánh giá nhân viên theo chỉ số KPI
Hệ thống quản lý qua ERP

Khác biệt về công nghệ:

Website, hệ thống mạng nội bộ, email
Các phần mềm chức năng ACC, HRM, CSDL khách hàng, ERP
Công nghệ tích hợp an ninh, kênh giám sát, tracker